នារីរូបស្រស់គួសម​ម្នាក់បាន​​អះអា​​​​​​​​​​​​ងប្រាប់ស​​​​​​​​​​​​​មត្ថកិច្ចក្រុង​​​​​​​​​ប៉ោយប៉ែត​​​​​​​​​ថា​​​​​​​​​​​នាងត្រូវបាន​​​​​​​​​ជនមិ​​​​​​​​​​​​​នស្គាល់​ម្នាក់​​​ក្នុងសកម្មភាពបិទមុ​ខមិនដឹងជា​ចូលម​​​​​​​​ក​​​​​​​​​​​​​​ដល់ក្នុងបន្ទប់នា​​​​​​​​​​ងដោយ​​​​​​​​​​របៀបណា​​​​​​​​​​ទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​ហើយ​​​​​​​​​បានធ្វើសកម្មភាពចា​​​​​​​​ប់រំលោភសេពសន្ធវៈលើ​​​​​​​​​រូបនាងហើ​​​​​​​​យថែមទាំ​​​​​​​​ងថតវី​​​​​​​​​​​ដេអូទៀតផង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលសកម្មភាព​​​​​​​​​​​នេះត្រូវបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជនល្មើសប្រាប់​​​​​​​​​​នាង​​​​​​​​​ថាមា​​​​​នគេជួលឲ្យ​មកធ្វើអីចឹង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាម​វីដេអូឃ្លីបដែល​​​​​​​បានបង្ហោះកា​​​​​​​​​​លពីថ្ងៃទី១៣ខែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មីនាឆ្នាំ២០១៩ នា​​​​​​​​​​ងរង​​​​​​​​​គ្រោះបាន​​​​​​​​​​​​​​​និយាយអះ​​​​​​​​​​អាង​​​នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន​ជាច្រើនរូបដែ​​លបាន​​​​​​​​​ចុះទៅដ​​​​​​​​​ល់ទីតាំ​​​​​​​​​ងនា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងស្នាក់នៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយ​​​​​​​​​នាង​​​​​​​​​​​​​បានរៀបរា​​​​ប់ថាកន្លងមកនាងធ្លាប់នាំម​នុស្សស្រីម្នាក់មក​​​លេងដ​​​​​​​​​​​​​​ល់បន្ទប់ស្នាក់នៅ​​​​​​​​​របស់នា​​​​​​​​​​​ង ហើយ​​​​​​​​​​​​​​នាងក៍ធ្លាប់ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លេងបន្ទប់គេនោះដែរ តែលុះក្រោយមកស្រាប់តែនា​​​​​​​​​រីម្នាក់នោះបា​​​​​​​​នចោទ​​​​​​​​នាងថាលួ​​​​​​​ចរបស់របរ របស់គេ ហើយនាងបានប្រកែកថាមិនបា​នយកអ្វីរបស់គេទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីមាន​ការចោទប្រកាន់គ្នាបែប​​​​​នេះពួកនាងក៏​​​​​​​​មានការអា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក់អន់ស្រពន់ចិត្តនឹងគ្នា​​​​​​​​​​តាំងពីពេ​​​​​​​​​ល​​​​​​នោះមក ហើយនាងរងគ្រោះម្នាក់នេះក៍មិនដែ​លទៅមករា​​​​​ប់រកគ្នាដូចមុ​​​​​​​​​​​នទៀតដែ​​​​​​​​រ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែ​ពេលនេះបែ​​​​​​​​​​​រជាលេ​​​​​​ចមុខជនល្មើសជាបុរសលបលួចចូលមក​ដល់ក្នុង បន្ទប់របស់​​​នាងរួចម​​​​​​​​​កចាប់រំ​​​​​​​​​​លោភ​​​​​​​​សេពសន្ធវៈលើរូប​នាង មិនតែប៉ុណ្ណោះថែម​ទាំងថ​​​តវីដេអីឃ្លីបទុក្នុង​ទូរស័ព្ទរបស់​​​​គេទៀត ដោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​បានប្រាប់​​​​​​​​​​នាងថា​​​​​​​​​មាន​​​​​​​​​​​​គេជួលឲ្យមក​​​​​​​​​​​​​ធ្វើអី​​​ចឹង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងរងគ្រោះបាន​និយាយដោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការងឿងឆ្ងល់ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហេតុអីក៏បុរសម្នាក់​​​​​​​នោះអា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចចូល​​​​​​​​​​មកក្នុងប​​​​​​​​​ន្ទប់នា​​​​​​​​​​ងបា​​​​​នទាំងកណ្ដាលថ្ងៃបែប​នេះ តើគេចូលម​​​​​កដោយ​​​​​​​​របៀប​​​​​​​​​​​ណាបើទ្វារបិ​​​​​​​​ទទាំង​​​​​​អស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាំងមុខទាំ​ងក្រោយទាំ​​​​​ចំហៀង​​​​​​​​ទាំងខាងជាន់លើ នាង​ហាក់​​មិនអ​​​​​​​​​​​​​ស់ចិត្តសោះ ​​​​​​​​​​ហើយ​​​​​​​​​ពេលគេ​​​​​​​​​ចាត់​​​​​​​​​ការរំលោ​​​​​​​​ភ​​​​​​​នាងបា​នចប់​​​​សព្វគ្រប់ហើយ​​​​​​​​​គេបា​​​​​​​​​មស្ទុះចេញពីក្នុងបន្ទប់បា​ត់មិនដឹងជាទៅណា​​​​​​​​​នោះ​​​​​​​​​​​​​​ទេសូម្បីនា​​​​​​​​​​​​​​ងស្រែក​​​​​​​​​​​​​​ឲ្យគេជួយ​​​​​​​​​ក៏អ្នកជិត​​​​​​​​​​ខាង​​​​​​​​​​​​មិនឮ ហើយ​​​​​​​​​​បើជន​​​​​​ល្មើសដើរចេញមក​ក៍គេ​មិន​​​​ឃើញដែរ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះ​មានមហាជន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម​​​​​​​​​ខ្លះបាន​​​​​​​​​​លើកឡើងថា​​​​​​​​ តើជឿទេ ដែ​​​​​​​​​​​លនា​​​​​​​​​ងថា​​​​​​​​​មានគេចូលទៅចាប់រំ​​​​​​​​​​លោភ​​​​​​​​​​​​ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃថែ​​​​​​​​​​មទាំ​​​​​​​​​ងគម្រាមថ​​​​​​​​​​តយកវី​​​​​​​​​​​ដេអូឃ្លីបពេល​​​​​​​​​​រួមភេ​​​​​​​​​​ទទៀតនោះ​​​​​​​​​​​​​ ស្រាប់​​​​​​​​​តែជនល្មើសស្ទុះរត់ចេ​ញមក​​​​​បាត់ស្រមោល​​​​​​​​​បែប​​​នេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញបញ្ហានេះ​គេក៏មិនដឹ​​​ងថានាងនិ​​​​​​​​​យាយជា​​​​​​​​​​ការពិ​​​​​​​​​តឬយ៉ាងណា​​​​​​​​​​នោះទេតែ​​​​​​​​​បើនា​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងកុហកតើ​​​​បានប្រយោជន៍អី ខ្លួនជាមនុស្សស្រីម​កអង្គុយនិ​​​​​​យាយប្រា​​​​​​​​​​​​​​ប់សមត្ថកិច្ចនិង​​​​​​​​​​​​​​មនុស្សជាច្រើននា​​​​​​​​​​ក់បែប​​​​​​​​​នេះគ្មានកា​រអៀនខ្មាសទេឬ? ជាធម្មតាក្នុងនាមស​មត្ថកិច្ចបើមា​​​​​​​នគេប្ដឹងហើ​​​​​​​​​យនោះ​​​​​​​​ទោះពីត​​​​​​​​​​ឬមិនពិ​​​​​​​​​​​​តក៍ត្រូវតែចុះ​​​​​​​​​​មកធ្វើការសាក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សួរស្រា​​​​​វជ្រាវមួយជំហា​នដែរ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​