ថ្មីៗនេះ ផ្ទុះការចែកពេញបណ្តាញសង្គម ពីករណីអ៊ុំប្រុសវ័យជរាមួយរូបដែលធ្វើជាសន្តិសុខយាមកាម ដោយមានក្តីអាណិតអាសូរពីមហាជនជាច្រើនរូប។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិតជាគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់ ដោយលោកតាមានវ័យជរាហើយ ប៉ុន្តែបែរជាគ្មានអ្នកមើលថែត្រូវមកធ្វើជាសន្តិសុខយាមហាងឲ្យគេ មួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោរមិនទៀងទាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីអ៊ុំប្រុសវ័យចំណាស់រូបនេះក៏បានឮដល់ស្រីស្អាតដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថា Ah Ry Noun ដោយនាងមិនអាចស្ងៀមបាន នាងក៏បានបង្ហោះសារមួយសរសេររៀបរាប់ថា «អាណិតណាស់លោកតាជរាហេីយនៅមកធ្វេីសន្ដិសុខយាមហាងទៀត តាគេតាយេីងឃេីញហេីយខ្លោចចិត្ត ចង់ជួយលោកតាតែមិនទាន់បានពត៌មានលោកតាទេ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយម្ចាស់គណនីខាងលើបានប្រកាសថាចង់ជួយលោកតាម្នាក់នេះ ប្រសិនបើបងប្អូនមានព័ត៌មានលម្អិតពីគាត់ អាចទាក់ទងទៅកាន់រូបនាងបាន ដើម្បីឲ្យគាត់អាចជួយដល់អ៊ុំប្រុសជរារូបនេះផង៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​