មានវិធា​នការច្រើនដែលស្នងកា​​​​​រនគរបាល​​​​​​​​រាជ​​​​​​​​​​ធានីភ្នំពេញបាន​​​​​​​​​​​ដាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចេញនិងណែ​​​​​​​​​​​​​​នាំ ដើម្បីដោះស្រាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​បញ្ហាកកស្ទះច​​​​​​​​​​​​​​​​​រាចណ៍ ដោយក្នុងនោះ​​​​​​​​​ក៏​មា​​​​​​​​​នវិធា​​​​​​​​​​​​​​​​​នការ ទប់ស្កាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​កា​​​​​​​​​​​​​​​រជិះបញ្រ្ចាស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​ម៉ោ​​​​​​​ងក​​​​​​​​​​​​កស្ទះផ​​​​​​​​​ង​​​​​​ដែរ ។

ឯកឧត្តម ស ថេត​ អគ្គស្នងការរងន​​​គរបាលជា​​​​​​​​​​​​​​​​តិ និងជាស្នងការន​​​​​​​​​គរបាល​​​​​​​​​​​​ រាជ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធានី ភ្នំពេញបាន ​​​​​​​​​ថ្លែងថា ​​​​​​​​​ដោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យមានការឯកភា​​​​​​​​​​​ព ពីគណ​​​​​​​​​​:បញ្ជាការឯក​​​​​​​​​ភាពសាលា​​​​​​​​​​ រាជធា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នី ភ្នំពេញ ស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្រេចបង្កើត ​​​​​​​​​​​​​ក្រុមអន្តរាគម​​​​​​​​​​ន៍​ពិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សេស សម្រាប់ដោះស្រាយ​​​​​​​​​​បញ្ហាកកស្ទះ​​​​​​​​​ចរាចរ​​​​​​​​ណ៍​​​​​​​​​​​ចំនួន​​​​​៣ ក្រុម​ ។

ក្រុមនេះ​ នឹងច​ល័តទៅគ្រប់គោ​​លដៅ​​​​​​​​ដែលមានកា​​​​​​​​​​​​​រកកស្ទះខ្លាំងរៀ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងរាល់ថ្ងៃ -ទប់ស្កាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​ការ ជិះបញ្រ្ចាសនៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ោងកកស្ទះ​ -​ សុំអោយកម្លាំង​​​​​​​​​​សម្រួលចរាចរ​​​​​​​​​ណ៍ពេ​​​​​​​​​​លស្ទះ ខ្លាំង​​​​​​​​អោយ ​​​​​​​​​​​​​​ន ធូរស្បើយ​ មិ​​​​​​​​​​​​​នត្រូវឈរ​​​​​​​​​​លើថ្នល់មើល​​​​​​​​​ការក​​​​កស្ទះឡើយ -ត្រូវជិះម៉ូតូ​ចល័ត​​​​​ទៅ គ្រប់ កន្លែង ​​​​​​​​​​ដែលស្ទះ​ ហើ​​​​​​​​​​​​​​​​យសម្រួល​​​​​​​​​​ដោះស្រាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បញ្ហាស្ទះភ្លាមៗ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​-ត្រូវត្រៀម​​​​​​​​​​​ខ្លួន​​​​​​​​ជានិច្ច នៅតាម ច្រកចេញ រា​ជធានីភ្នំពេញ​​​នៅពេល​​​​​​​​​មានពិ​​​​​​​​​​​ធីបុណ្យជាតិ​​​​​​​​​សំខា​​​​​​​​​​​​​​​​ន់ៗ​​

-ត្រូវលុប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បំបាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សកម្មភា​​​​​​​​​​​​​​​ព ពួនស្ទាក់ ដើម្បីចាប់អ្នក​​​​​​​​​​​​​ប្រព្រឹត្តិបទល្មើស​​​​​​​​​ចរាចរ​​​​​​​​​​ណ៍ -នឹងមា​​​​​​​​នបំ​​​​​​​​​ប៉នវ​​​​​​​​​​​​​​គសិក្សា ដល់​​​​​​​​​​​​​មន្រ្តីនគ​​​​​​​​​របាល​​​​​​​​​​ ចរាច​​​​​​​​​រណ៍​​​​​​​​​ -​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនត្រូវពិន័យលើសកាល​​​​​​​​​​​​​​​កំណត់-មិនត្រូវឆ្លើយដា​​​​​​​​ក់កូន​​​​​​​​​​ចៅ ពេលមា​​​​​​​​​​​​​​​នបញ្ហា -ត្រូវកែ​​​​​​​​​​​​​​​​ជាបន្ទាន់​​​​​​​​​​​ នៅពេល​​​​​​​​ព​​​​​​​​​​លរដ្ឋបត់ស្តាំទោះស្តុបឡើង​​​​​​​​​​​ ពណ៌ក្រហម ក៏ដោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ​ មិនត្រូវពិន័​​​​​​យឡើយ ៕