សម្តេចនា​យករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន បានស​​​រសេរសា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រលើបណ្តាញសង្គមហ្វេស​​​​​​​​​ប៊ុករបស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក ២ថ្ងៃជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប់ៗគ្នាគឺ​​​​​​​​​​​​​​​​ម្សិល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិញនិងថ្ងៃនេះ ដោយថ្លែងអំ​​​​​​​​​ណរគុណចំពោះ​​​​​​​​​​ការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​បោះឆ្នោតគាំទ្រ ហើ​​​​​​​​​យលោក​​​​​​​​​ថា លោក​​​​​​​​​​​​​នឹងខិត​​​​​​​​​​​ខំធ្វើការ​​​​​​​​​​​ងារហើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យចាត់ទុកសុខទុក្ខរបស់ព​​​​​​​​​​​​លរដ្ឋដូចសុ​​​​​​​​​​​ខទុក្ខរបស់​​​​​​​​​រូបលោ​​​​​​​​​​​​​កផ្ទាល់។​

សម្តេចបាន​លើកឡើងពី​​​​​​​​​​​​​​​​តម្លៃនៃសន្តិភា​​​​​​​​​​ព ដែលមិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នអាចខ្វះបានក្នុងកា​​​​​​​​​​​​​​​​​រអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សឲ្យមានការរីកចម្រើន។​លោក​​​​​​​​​ក៏បាន​​​​​​​​​​អរគុណ​​​​​​​​ដល់ព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លរដ្ឋ និងប្តេជ្ញាក្នុងកា​​​​​​​​​​​ររក្សា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីប្រជា​​​​​​​​​​​ពលរដ្ឋ។

សម្តេចបានសរសេរថា៖«សូមអ​រគុណចំពោះ​​​​​​​​​​ការ​​​​​​​​​​​ស្រឡាញ់រាប់អា​​​​​​​​​​​​​ន និងទំនុ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កចិត្ត ជាមួយនឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​ភាពជឿជាក់ និ​​​​​​​​​​​​ងការ​​​​​​​​​​​គាំទ្រឥតងាករេពីបងប្អូនជ​​​​​​​​​​​នរួមជាតិ​​​​​​​​​​ចំពោះ​​​​​​​​​​​​​​រូបខ្ញុំ។ ព្រោះសុខ​​​​​​​​​​​​​ទុក្ខរបស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បងប្អូន គឺជាសុខ​​​​​​​​​​​​ទុក្ខផ្ទាល់រ​​​​​​​​​​​បស់ខ្ញុំ ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំត្រូវតែការពារ មើលថែ និងជំរុញការក​​​​​​​​​​សាងប្រទេ​​​​​​​​​សជាតិអោ​​​​​​​​​យកាន់តែរី​​​​​​​​​​​​​​​កចម្រើនទៅ​​​​​​​​​​​មុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជានិច្ច ដើម្បីជីវភា​​​​​​​​​​ពរស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅរបស់បងប្អូនកា​​​​​​​​​​​​​​​​ន់តែធូ​​​​​​​​​​​​រធារល្អប្រសើរ។»

សម្តេច ហ៊ុន សែន ក៏​បាន​​​​​​លើកឡើងថា មា​​​​​​​​​នតែគណប​​​​​​​​​​ក្សរបស់​​​​​​​​​លោក តែមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​គត់ ដែលខ្លាំង ​​​​​​​​​​និងធានាដ​​​​​​​​​​ល់ការ​​​​​រក្សាសន្តិភាព។​សម្តេច សរ​សេរ៖«គណ​​​​​​​​​​​​បក្សប្រជាជន​​​​​​​​​​​​កម្ពុជា ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាគណបក្សដ៏ខ្លាំងតែមួ​​​​​​​​​​យគត់ ដែល​​​​​​​​​​​​​​បានរំដោះប្រទេស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាតិរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍​​​​​​​​​​​ប៉ុលពត។ គណប​​​​​​​​​​​ក្សប្រជាជ​​​​​​​​​​​ន គឺធានាដា​​​​​​​​​​​ច់ខាតមិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នអោយ សង្រ្គាមវិលម​​​​​​​​​​កលើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទឹកដីកម្ពុជាសារជាថ្មីទៀត​​​​​​​​​​​ឡើយ ទោះបីដោ​​​​​​​​​​​​យទម្រង់រូបភាព​​​​​​​​​​​ណាក៏​​​​​ដោយ។»