ព័ត៌មានបឋមៈ​ ខ្ទេីយមុខអាក្រក់ដែលតែងតែេជេរប្រមាថជាតិសាសខ្មែរ​ ហេីយកាលពីយប់មិញនេះបានជេរប្រទេចខ្មែរទាំងនគរ​ ពេលនេះត្រូវបានសម្ថកិច្ចចាប់វាយខ្នោះ។

វីដេអូជេរដៀលខ្មែរកាលពីយប់មិញៈ

វីដេអូសុំទោសកាលពីថ្ងៃមិញៈ

រូបភាពពេលត្រូវប៉ូលិសចាប់វាយខ្នោះមិញៗហ្នឹងៈ