យោងតាមប្រភពពីផេក​លោក​ ផែង​ វណ្ណៈ​ បានបង្ហោះនៅមុននេះបន្តិចថា​ “ សារពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ស្រុកថ្មរគោល​ ខេត្ត​ បាត់ដំបង​ ៖​

ពីដំបូងបងប្រុសខ្ញុំមកពីស្រែគាត់បានពិសារ​បាយនិងចាក់ចំរៀងស្តាប់ប្រហែលម៉ោង1:40នាទីផ្ទះគេជាប់របងគ្នាគេផឹកសីុហើយក្នុងចំណោមនាក់ផឹកគេបានមកស្តីអោយគាត់”ថាកុំចាក់ប៉ាសដំឡង់គេ”គាត់ក៏បានថា”អាញ់ចាក់តិចៗទេ”បានប្រហែល4_5បទគេក៏មកថាអោយទៀតពេលនោះគាត់ក៏បិតប៉ាសទៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ស្រាប់តែលឺសំលេងជេប្រមាថថា”អាតាស្វិតចាក់ប៉ាសនិងបានតែមួយដៃងាប់ប្រាំ ចាក់ប៉ាសឌឺៗចឹងបានតែគ្របថង់អាករចោល”ហើយអ្នកដែលថានោះជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់គាត់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះគាត់មិនអស់ចិត្តព្រោះលឺប្អូនគាត់ជេរប្រមាថមើលងាយហើយគាត់ក៏ខឹងថាគាត់មិនដែលឈ្លោះជាមួយប្អូនទេហេតុអីថ្ងៃនេះហ៊ានជេប្រមាថមើលងាយគាត់ដោយគាត់អាយុ58ឆ្នាំប្អូនគាត់អាយុ45ឆ្នាំពេលនោះគាត់ខឹងណាសហើយក៏បានហៅប្អូនប្រុសគាត់មកសួរ”ហេតុអីបានជាជេរប្រមាថមើលងាយអាញ់ហែងខឹងអីអាញ់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះខ្ញុំផាងសុខរៀមក៏ទៅទាន់ក៏បានសួរបងផាងសុផា”មានរឿងអីស្រាប់តែបងខ្ញុំក៏បានរាយរាប់ប្រាប់រឿងរ៉ាវមកខ្ញុំថាប្អូនផាងចំរើនជេប្រមាថមើលងាយគាត់”ខ្ញុំក៏បានស្រែកហាវផាងចំរើនថា”ហែងកើតអីមិចបាននិយាយចឹងដាក់គាត់ព្រោះគាត់ជាបងរបស់យើងខុសត្រូវអីមិចមិននិយាយគ្នាតែវាបែជាអួតក្អេងក្អាងខ្លាំងលើសដើមពេលនោះបងប្រុសខ្ញុំកាន់តែខឹងស្រាប់តែក្នុងចំណោមអ្នកផឹកនោះគេបានហក់មករកវាយធ្វើបាបគាត់ដោយមានដាវសាមូរ៉ៃមានខ្វែវមានដំបងខ្ញុំក៏បានដកដងទង់ព្រលឹងដែលផ្ទះនោះធ្វើបុណ្យចប់2ថ្ងៃទៅហើយមករុញទទឹងពាំងកុំអោយពួកគេចូលមកសម្លាប់បងផាងសុផា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះគេក៏បានវាយខ្ញុំ(ផាងសុរៀម)បួនដំបងខ្ញុំទ្រាំមិនបានក៏រត់ពេលនោះគ្នាគេជាច្រើនបានវាយធ្វើបាបបងផាងសុផានៅលើថ្នល់ឡើងសន្លប់តែបានមេភូមិនិងអ្នកជិតខាងមកជួយចាប់ហើយប៉ូលីសឃុំក៏បានមកដែលហើយក៏សម្រួលគ្នាហើយខ្ញុំក៏យកបងផាងសុផាមកផ្ទះខ្ញុំ(ផាងសុរៀម)រំលងប្រហែល50mនាក់ភូមិក៏មកសួរសុខទុកប្រហែលជា40នាទី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែមានជន់ល្មើសជិះម៉ូតូគ្នា2នាក់ចូលផ្ទះខ្ញុំហើយរកបុកខ្ញុំទៀតវាបានដកកាំភ្លើងផ្ជង់ក្បាលខ្ញុំហើយគ្នាវាវាយក្បាលខ្ញុំនិងមួកសុវត្ថិភាពពេលនោះខ្ញុំវិលគេចខ្លួនពីគ្រាប់កាំភ្លើងស្រាប់តែលឺសំលេងផ្ទុះអាវុធ្ធមួយគ្រាប់ពេលនោះខ្ញុំថាខ្ញុំស្លាប់ហើយហើយខ្ញុំក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅស្រុកថ្មគោលតែរឿងនេះសមត្ថកិច្ចស្រុកថ្មគោលបានសុំខ្ញុំសម្រួលត្រឹមស្រុកថ្មគោលខ្ញុំគិតថាសម្រួលក៏សម្រួលទៅចុះខ្ញុំក៏មិនចង់វែងឆ្ងាយដែលតែបាត់បីបួនថ្ងែមិនឃើញគេហៅទៅសម្រួលសោះស្រាប់តែប៉ាក់ពួកគ្នាគេបានកែសុំណុំរឿងហើយបែជាមកផ្តឹងខ្ញុំវិញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថាខ្ញុំទៅវាយគេដល់ក្នុងរោងបុណ្យសព្វទៅវិញហើយថាខ្ញុំ(ផាងសុខរៀម)និងបងខ្ញុំ(ផាងសុផា)ទៅវាយធ្វើបាបគេក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសព្វទៅវិញហើយគេថាខ្ញុំវាយធ្វើបាបគេគេឃាត់មិនស្តាបើទើបមានកាផ្ទុះអាវុធ្ធពាក្យបណ្តឹងរបស់គេនិយាយមិនពិតគេអាងមានលុយមានអំណាចអាចកែសុំណុំរឿងពីខុសមកត្រូវបានចំណែកខ្ញុំគ្រាន់តែជាកម្មករលីបាវតែប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនេះពាក្យបណ្តឹងទាំងអស់បានដល់ដៃរាជ្ជអាញាហើយខ្ញុំនិយាយតែគេមិនជឿខ្ញុំខ្លាចក្រែងតែរងភាពអយុត្តិធម៍ព្រោះខ្ញុំគ្មានលុយមានតែភស្សតាងពេលនេះខ្ញុំចង់អោយលោកគ្រូជួយរកយុត្តិធម៏ផង៕សូមអរគុណ

សូមសមត្ថកិច្ច​ស្រុកថ្មរគោល​ មេត្តា​បំភ្លឺ​ផង​ តេីករណី​នេះ​កេីតឡេីងយ៉ាងម៉េច​ ?”៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​