ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីមានបែកធ្លាយនូវវីដេអូឃ្លីបក្ដៅសាច់ដែលតួប្រុសថើបញក់ញីបឺតជញ្ជក់លូកស្ទាបសាហាវៗមានទាំងឈុត ឈរនៅក្រោយឡាន មានទាំងឈុតនៅលើគ្រែ ស្ទើរតែដូចក្នុងរឿងកុនកូនជ្រូករបស់ជប៉ុនហើយនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរបញ្ចេញប្រតិកម្ម រិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើតួស្រីនិងតួប្រុសក៏ដូចអ្នកដឹកនាំថតផងដែរថាជាការថតបែបសុិចសុីហួសហេតុខុសឆ្គងទៅនឹងទំនាមទំលាប់ប្រពៃណីដូនតាខ្មែរ ដ៏ផូរផង់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកតួស្រីដែលនាងប្រើឈ្មោះក្នុងអាខោនហ្វេសប៊ុករបស់នាងថា An Na rose លើកទី១នាងបានបកស្រាយហាក់បានទទួលស្គាល់ថាការថតនេះវាជាការសិល្បៈព្រោះនាងដៀលទៅមហាជនវិញថាសុទ្ធតែអ្នកមិនយល់ពីសិល្បៈ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានន័យថាសកម្មភាពនេះវាជាសិល្បៈរបស់នាង ហើយនាងមិនខ្វល់ពីការរិះគន់អ្វីទាំងអស់ ដោយនាង បានបញ្ជាក់ ដោយ ខ្លី ថា “ដូចម្តេច ដែល ហៅថា សិល្បៈ ? ណា គេ ជេរ ក៏ ជេរ ទៅ rose អត់ ខ្វល់ ?? ។ ហេតុអ្វី បាន នាំគ្នា ជេរ rose អញ្ចឹង ចង់ ប្រាប់ថា rose អត់ ខឹង ទេ បង្រៀន ខ្លួនឯង អោយ រស់នៅ ដូចជា ទឹក ទើប គ្មាន ភ្លើង ណា មក ដុត យើង បាន” ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងខ្លឹមសារនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានាងបានទទួលស្គាល់ទៅលើកការថតនោះទៅហើយថាជាការសិល្បៈរបស់នាងដែលនាងយល់ដឹងបានសុីជម្រៅផ្នែកសិល្បៈជាងមហាជនទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្ដែក្រោយមកក៏នៅតែមានការរិះគន់ជាហូរហែរបន្ដទៀត រហូតដល់នាងពេលជួបសម្លាសន៍ជាមួយលោកអុឹម ជីវ៉ា បែរជានាងថា MV ក្ដៅសាច់ក្នុងបទចម្រៀង សង្សារក៏ផិត មិត្តក៏ក្បត់ នោះ គេមិនថតដល់ម្លឹងពេកទេគឺឈុតពិប្រាកដគ្រាន់តែដើរប៉ះគ្នានៅខាងក្រោយឡានតែប៉ុណ្ណោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនមែនថើបញក់ញីអីចឹងទេ ចំពោះរូបភាពបែកធ្លាយមានសកម្មភាពថើបបឺតមាត់ញក់ញីនោះគឺជាការថតក្រៅឆាករបស់តួប្រុសតែប៉ុណ្ណោះដែលនាងអះអាងថាតួប្រុសហុចទូរស័ព្ទឲ្យគេថតជំនួសហើយតួប្រុសបានយកឃ្លីបវីដេអូនោះទៅផុសក្នុងគ្រប់ចែកចាយដោយគ្មានការអនុញាតពីនាងទៅវិញ ហើយអ្នកដែលស្រែកនៅកន្លែងថតនោះក៏គេស្រែកលេងដែរ ពោលគឺលេងទាំងអស់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុនេះយើងឃើញថាសម្ដីនេះវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលនាងបានផុសលើកមុនថាអត់ខ្វល់វាជាសិល្បៈដល់ពេលគេរិះគន់ខ្លាំងពេកបែរជាថាតួប្រុសលួចថតលេងទៅវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាងនេះទៅទៀតបើមើលពីឈុតក្ដៅសាច់មួយឃ្លីបទៀតនៅលើគ្រែឯណោះវិញឃើញថាក៏មិនធម្មតាដែរគឺដេកពីលើគ្នាថើបបឺតជញ្ជក់មាត់គ្នាដូចពួកអឺរ៉ុបហើយតួប្រុសនៅពីលើតួស្រីដេកផ្ងារមើលទៅញ័រផ្លោកដូចក្នុងរឿងកុនកូនជ្រូកជប៉ុនដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីជួបសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអុឹម ជីវ៉ាហើយនោះ ក្រោយមកទៀតនាងបានរត់ទៅរកលោកហេង ឡុង ប្រធានសមាគមន៍សិល្បៈករខ្មែរឲ្យលោកជួយអន្ដរាគមន៍ផងដែរ ដោយនាងបានអះអាងថាការថតស៊ិចស៊ីនោះមិនមែននៅក្នុងប្លង់របស់ផលិតកម្មដែលអ្នកដឹកនាំសម្ដែងថតនោះទេគឺជាការលួតថតពីបក្ខពួក តួប្រុសហើយយកទៅបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយក្នុងចេតនាណាមួយដែលនាងមិនដឹងពីបំណងគេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនេះលោកហេង ឡុង បាននឹងកំពុងរៀបចំឲ្យតួប្រុសចេញមុខមកបកស្រាយនិងអាចសុំទោសនាងជាសាធារណៈចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើ តែមិនដឹងថាតួប្រុសនោះព្រមសុំទោសឬបកស្រាយយ៉ាងណាទេ មហាជនកំពុងរងចាំមើលរឿងនេះបន្ដទៀត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកហេង ឡុង បានបញ្ជាក់ថាផលិតកម្មដែលនាងថតMVឲ្យនោះគឺឈ្មោះ ភី ប្រូដាកសិន P productions ដែលតាមការសាកសួរពីក្រ សួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈថា ផលិតកម្មនេះមិនទាន់មានច្បាប់អនុញាតឬអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេ ។ នាង អាណារ៉ូស An Na rose បានបញ្ជាក់ថានាងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តក្រចេះមានឪពុកម្ដាយត្រឹមត្រូវនិងរៀនចប់នៅបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគណនេយ្យនៅសាសាវ៉ាន់ដា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងថា នាងមានចំណេះដឹងខ្អង់ខ្ពស់កិត្តិយសល្អដែរមិនគួណាមានការរិះគន់បែបនេះទេតែនាងក៏មិនខឹងនិងការរិះគន់ទាំងនោះដែរ តែសូមរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាកុំរិះគន់ដើម្បីជាន់ពន្លិច ៕​ PNASIA

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖