ហ្វេសប៊ុក៖ នេះបើតាមគណនីមួយមានឈ្មោះថា Pon Lok Ldp បានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ កន្លងមក ដែលបង្ហាញអំពីសកម្ម ភាព របស់យាយជីម្នាក់ដែលកំពុងតែដកលុយ ពីក្នុងស្រោមសំបុត្រមកដាក់ក្នុងហោប៉ាវរបស់ខ្លូន។

ក្នុងនោះគណនីខាងលើក៏បានសរសេរដែលថា “សូមបងប្អូនមេីលអោយចប់ហេីយពិចារណាទាំងអស់គ្នា ធ្វេីបុណ្យប្រកបដោយ(បញ្ញា)”៕