​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្តតាកែវ៖ ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចបណ្ដាញសារព័ត៌មានរិះគន់ចំៗទៅអាជ្ញាធរនិងមន្ដ្រីជំនាញស្រុកត្រាំកក់យ៉ាងចាស់ដៃម្ដងជាពីរដងទើប អាជ្ញាធរនិងមន្ដ្រីជំនាញស្រុកត្រាំកក់ដាច់ចិត្តចុះទៅវាយកម្ទេចសំណង់របងរំលោភដីប្រឡាយសាធារណៈ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាំងទើសទាល់ ដែលករណីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ នៅចំណុចទីតាំងការដ្ឋានសំណង់ស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃដំរី ឃុំអង្គតាសោម ស្រុកត្រាំកក់ ខឹត្តតាកែវ ដែលម្ចាស់សំណង់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះ សែមសារ៉ែនឌី ជាអ្នកមានលុយនិងមានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅតំបន់នោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងកំណត់ហេតុរបស់អាជ្ញាធរ គឺ លោក សែម សារ៉ែនឌី បានអះអាងថា យល់ព្រមរុះរើកែសម្រួលឡើងវិញទៅតាមចំណុចដែលវាស់វែងអោយរួចរាល់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈ ពេល៩០ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ពោលគឺរយៈពេល៣ខែ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏បានស្តីបន្ទោសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមូលដ្ឋាន ផងដែរ ដែលគ្មានវិធាន ការច្បាស់លាស់ ដើម្បីទប់ស្កាត់សំណង់ទាំងនេះ កាលពីពេលកន្លងមកទុកទាល់តែសំណង់សង់រួចរាល់ទើបនាំគ្នាចុះវាយចោលវិញព្រោះទំនងមិនអាចទប់ជាប់ពីការរិះ គន់របស់មហាជនបាន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា ករណីនេះអភិបាល រង ស្រុក ត្រាំកក់ លោក សាយ វណ្ណៈ បាន និយាយ កា លពី ថ្ងៃទី ០៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩កន្លងទៅ ថាការធ្វើ រប ង ចូ លក្នុង ប្រឡាយទឹកសាធារណៈនេះ ជា កំហុស រ បស់ ជា ង ដោយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារ គា ត់ ធ្វើតាមខ្សែ ចង វាស់ ប ង្គោល ដោយ មិនដឹងថា បង្គោល ខាង មុខ នោះ ដួ ល ទ្រេត ទេ ទើប ធ្វើ រប ងនេះ ចូលក្នុង ប្រឡាយទឹ ក បែ ប នេះ វាមិនមែ នជា កំហុស របស់ ម្ចាស់ ដី ទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថា ការឆ្លើយបែបនេះ ពី សំ ណាក់ លោក អភិបា លរង ស្រុក ត្រាំកក់ បាន ធ្វើ ឲ្យ មជ្ឈដ្ឋាន ពលរដ្ឋ សង្ស័យ ថា អាជ្ញា ធរ មាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ ម្ចាស់ ដី ឃុ ប ឃឹ ត គ្នា ធ្វើ របង រំ លោភ យ ក ដី ប្រឡាយ រ បស់ រដ្ឋ ដែល គេ ហៅថា ជា ប្រឡាយ រង មាន ទ ទឹង ៨ ម៉ែ ត្រ ជា ប្រឡាយ រំដោះ ទឹក ហូរ កា ត់ ថ្នល់ជាតិ លេខ ០៣ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ មាន ការ បង្ហោះ សារ នៅ លើ បណ្តាញ សង្គម ហ្វេ ស ប៊ុ ក ស្តីអំពី ការធ្វើ រប ង រំលោ ភ ចូលក្នុង ប្រឡាយ ទឹក នោះ ត្រូវបាន អាជ្ញាធរ ស្រុកតករាំកក់ ដែល ដឹកនាំ ដោយ លោ ក សាយ វណ្ណៈ រួម ជាមួ យនិង មន្ត្រី ជំនាញ ពា ក់ព័ន្ធ បាន ចុះម ក ត្រួត ពី និត្យ លើ ក ទី ១ នៅ ថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ និង កំណត់ អោយ បោះបង្គោល ព្រំ ធ្វើ របងតាមអ្វីដែលជាការត្រឹមត្រូវឡើវងវិញ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកដ ល់ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមការងារ ខាងលើ ដដែ ល បាន ចុះម ក ធ្វើការ វា ស់វែង ម្តងទៀត រក ឃើញថា ត្រង់ចំ ណុច ក្បាលដី លេខ ០២០២ បា នធ្វើ រប ង ថ្ម ចូ ល ដី ប្រឡាយ ប្រវែង ០.៣០ ម៉ែត្រ និង មាន ប្រវែង ៤ ៣ ម៉ែត្រ នេះ បើ តាម របា យ ការ ណ៏ លេខ ០៦៨/១៩ ដ ន សក / ត្រក របស់ លោក លន់ ហួត ប្រធានការិ យាល័យ រៀបចំ ដែន ដី នគ រូប ន៏ យក ម្ម សំ ណង់ និង ភូមិ បាល ស្រុ ក ត្រាំកក់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតមកដល់ ពេ លនេះ ដោយមា ន ការ ច ម្រូ ងចម្រាស់ ខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញ ការធ្វើ រប ង ក្នុង ប្រឡាយទឹក នោះ នៅ ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ រដ្ឋា បា លសាលា ស្រុក ត្រាំកក់ រួម ជា មួយនិង មន្ទីរជំ នាញ ពាក់ព័ន្ធ បាន ចុះមក ពិនិត្យ និង ធ្វើកា រ វាស់វែង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារជាថ្មី ម្តងទៀត ក្នុងនោះ លោក នួន សុធា ប្រធាន មន្ទីរ រៀបចំ ដែ នដី និ ង នគ រូប ន៏ យ កម្ម សំណ ង់ និង សុរិ យោដី ខេត្តតាកែវ បានអោយដឹងថា ការ ចុះម ក ពិនិត្យ ក្នុងថ្ងៃនេះ ឃើញថា ការសាងសង់ រប ង ថ្ម របស់ ម្ចាស់ ឈ្មោះ សែម សា រ៉ែ ន ឌី ពិត ជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើ របង ចូល ដី ប្រឡាយ ពិតមែន ដោ យនៅ ផ្នែក ខាង មុខ របង គឺ ចូ ល ដី ប្រឡាយ ទំហំ ១.៤០ ម៉ែត្រ និង ចូល ដី ចំ ណី ផ្លូវជាតិ លេខ ០៣ ចំនួន ០,៦ ម៉ែត្រ ទៀត ។ដោយឡែក នៅ ក្បាលដី ជ្រុង ខា ងក្រោយ នៃ របង គឺ ម្ចាស់ បានធ្វើ ស្រ ប តាម ប្លង់រឹង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ប្រធាន មន្ទីរ បាន បន្តថា ក្រោយ ធ្វើការ វាស់ វែង រួច គ ណកម្មាការចម្រុះ បា នធ្វើ ការណែ នាំ ដល់ ម្ចាស់ ដី ដែល ធ្វើ របង ហើយ ម្ចាស់ ដី ខាងលើ បាន យល់ ព្រម ធ្វើ កិច្ចសន្យា យល់ព្រម វៃ រ បង ថ្ម ដែល ធ្វើ ចូ លក្នុង ដី ប្រឡាយ នោះ ចោល រួច ធ្វើ អោ យស្រប ទៅ និង គោល ការអនុញ្ញាត របស់ អាជ្ញា ធរ និង សមត្ថកិច្ចជំនាញ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​