វីដេអូឆ្កែទំនងដូចជាផឹកស្រានិងជក់បារីត្រូវបានគេបង្ហោះនិងចែកចាយតៗគ្នាក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកកំពុងត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង។ មើលទៅទំនងដូចជាសេដខ្លាំងណាស់ព្រោះដូចជាដេកដួលមាំណាស់ មានអ្នកណាធ្លាប់អ៊ីចឹងអត់។