ជូនចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំត្រកួន សូមមេត្តាលាងសម្អាត និិងចំអិនអោយបានឆ្អិនល្អព្រោះនៅក្នុងដើមត្រកួនអាចនឹងមានឈ្លើងរស់នៅ។ ឈ្លើងជាសត្វមួយប្រភេទដែលមិនងាយនឹងស្លាប់ វាអាចបន្តជីវិតរស់នៅបានបើទោះបីជាយើងកាត់ខ្លួនវាដាច់ចេញពីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ។ វានឹងបន្តរស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងរហូតដល់ធំកាលណាយើងញ៉ាំដោយវាចូលទៅជាមួយនឹងត្រកួនដោយចៃដន់។

គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Power Shan Shan បានបង្ហោះរូបភាពរបស់អ្នកជំងឺដែលបានបរិភោគត្រកួនដែលមានសត្វឈ្លើងរស់នៅហើយឈ្លើងបានបន្តរស់នៅក្នុងខ្លួនរហូតដល់ធំ។