ខេត្តកោះ​កុង​៖អភិបាល​ស្រុក​មណ្ឌលសីមា​ លោក​ ហាក់​ ឡេង​ បញ្ជាក់​ថា​ “លោក​ពិតជាបានទទួល​ព័ត៌មាន​ស្តីពីកម្មករយកសំរាមមកចោលក្នុងដងព្រែកដ៏ល្អស្អាត​របស់យើង ។ លោកសូមអរគុណ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលបានផ្តល់ឯកសារនេះ លោកបានរកឃើញកម្មករម្នាក់នេះហើយ ។

លោក​អភិបាល​ស្រុក​មណ្ឌលសីមា​ បន្ត​ទៀត​ថា​ ដោយសាម៉ូតូគាត់ខូច ទើបនៅ​ថ្ងៃទី​១៣​ ខែ​តុលា​ នេះ​ លោកនឹងអញ្ជើញគាត់មកសាលាស្រុកហើយ។


លោក​សង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមិនយកគំរូតាមគាត់ទេ​ ៕