ជាការពិតណាស់សព្វថ្ងៃប្រទេសយើងមានភាពជឿនលឿនស្ទើរគ្រប់វិស័យ សូម្បីតែវប្បធម៌ និងសិល្បៈក៏មានភាពរីកចំរើនដែរ។ ក្នុងចំណោមវប្បធម៌ និងសិល្បៈទាំងនោះក៏មានមួយចំនួនមានភាពវិជ្ជមាន និងមួយចំនួនទៀតជះផលអវិជ្ជមានដល់យុវវ័យមួយចំនួនផងដែរ។ ជាក់ស្តែងក្មេងៗមួយចំនួនតូចសម័យឥឡូវមិនសូវចូលចិត្តរាំបទដែលជាប្រពៃណីខ្មែរប៉ុន្មានទេ ពួកគេរចូលចិត្តរាំតែបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ ហើយបញ្ចេញក្បាច់លក្ខណៈស្លុយៗ ពិតជាហួសចិត្តខ្លាំងណាស់។

រូបភាពសកម្មភាពរាំបញ្ចេញក្បាច់ស្លុយៗរបស់ក្មេងស្ទាវ ពិតជាហួសចិត្តណាស់