តារាកំប្លែងប្រុសពីរានាក់បងប្អូនប្រចាំក្រុម CBS នោះគឺនាយ ពាក់មី និងនាយ គ្រឿន ដូចអ្នកគាំទ្របានជ្រាប់រួចមកហើយថាអ្នកទាំងពីរគឺជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នា។ជាក់ស្ដែងណាស់បាន Live នៅលើផេកហ្វេសបុក

ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាយ ពាក់មី « កាប្រកួតញាក់សាច់» មាន Fan ជាច្រើនបានបាន Comment ខ្លះចាក់ខាងនាយ គ្រឿន ខ្វះទៀតចាក់ខាង នាយ ពាក់ មី។ដោយកាលពីមិនទាន់ចូលសិល្បៈបងប្អូនទាំងពីររូបនេះបានធ្លាប់ជួបប្រទះនូវរឿងជូរចត់ជាច្រើនទម្រាំតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារជាអ្នកសិល្បៈមកដល់សព្វថ្ងៃនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេ ក្នុងនោះដែរបើទោះបីជានាងយ ពាក់មី នឹងនាយ គ្រឿន ទទួលបានជោគជ័យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនដែលភ្លេចនៅដើម។