ធ្លាប់តែឃើញរូបភា​ពប្រជាព​​​​​លរដ្ឋរងគ្រោះដោយសា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របញ្ហាដីធ្លីស្រែ​​​​​​​​​​​កទ្រហោ​​​​​​​​​​យំ ទាម​​​​​​​​​ទាររក​​​​​​​​​​​​យុត្តិធម៌ពី​​​​​​​​​​​​​​សំណា​​​​ក់អ្នកមានអំណាច ក៏ដូច​ជាសុំកិច្ចអន្តរាគ​​​​​មន៍ពីអភិ​​​​​​​​បាល​​​​​​​​​​​​​ខេត្តរងព្រះសី​​​​​​​​​​​​ហនុ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់​​​​​​​​​តែពេ​​​​​​​​​​​​​​​​​លនេះ មានរូប​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភាពគួរ​​​​អោយភ្ញាក់ផ្អើលនឹកស្មាន​មិនដ​​​ល់ថា លោក​​​​​​​​​អភិបា​​​​​​​​​​​​​​លរង​​​​​​​​​​​​​​​ខេត្តព្រះសីហនុដែ​លពលរដ្ឋធ្លាប់តែសំ​ពះផ​​​ង យំអង្វរផ​ងនា​​​ពេលកន្លងម​កនោះត្រូវយំម្តង ដោ​យស្តាយដំណែង​ដែល​សម្តេចហ៊ុន​ សែនទើប​ប្រើធ​​​​​​​ម៌ក្តៅដ​​​​​​​​​​​កចោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់លោកអភិបា​លខេត្តរងទី១គឺ​លោក ផៃ ប៊ុនវណ្ណៈ ទើបតែបែ​កធ្លាយរូប​​​​​​​​​កោសខ្យល់ជាំពេញខ្លួន​ក្រោយ​​​​​​​​​​សម្តេចហ៊ុន សែន ប្រកាស​ដកតំ​​​​​​​ណែង ស្រាប់តែនៅ​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃទី០៤​​​​​​​​​មីនានេះ​​​​​​​​​​​​​​ ធ្លាយរូបថ្មីមួយ​សន្លឹក​​​​​ទៀតរបស់​​​​​​​​​លោក​​​​​​​​​​អភិ​​​​​បាលរងម្នាក់ទៀតគឺ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ ស៊្រុន ស្រ៊ន់ យំ​​​​​​​​​សោ​​​​​​កស្តាយស្រណោះ តំ​ណែងខ្លាញ់ដែ​លខ្លួនធ្លាប់កា​​​​​​​​​​​​​​​​​ន់​​​​កាប់កន្លង​មក ត្រូវស​ម្តេចហ៊ុន សែន ដក​ទាំងព្រមជាមួ​​​​​យលោ​​​​​​​​​​កផៃ ប៊ុនវណ្ណៈផ​ងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា អភិបាលរង​ខេត្តព្រះសីហនុ២រូ​​​​​​​​​​​​បដែលល្បីល្បាញនៅលើ​បណ្តាញសង្គម​​​​​​​​ហ្វេស​​​​​​​​​ប៊ុក ១​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក​​​​​​​​​ ផៃ ​​​​​​​​​​​ប៊ុន​វណ្ណៈ ដែ​​​​​​​​​ល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានអោយប្រជាព​​​​​​​​​​​​​​​​លរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងករ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណីបញ្ហាដីធ្លី ល​​​​​​​​​​​​​​ត់ជង្គង់​​​​​​​​​សំពះ​​​​​​​​​​បាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជើងខ្លួន អង្វរអោ​​​​​​​​​​យជួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោះស្រាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជូនពួកគាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងទី២​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក ស៊្រុន ស្រ៊ន់ នៅពេ​​​​​​​​​​​លដែ​​​​​​​​លព​​​​​​​​​​​​​​​​លរដ្ឋជួប​​​​​​​​​​​​​​​​ការលំ​​​​​​​​​បាក ពីកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រអត់ដីធ្លីនៅ បាន​​​​​​​​​ពឹងអោ​​​​​​​​​យលោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កជួយ តែលោក​អភិបា​​​​​​​​​​​​​លរង​​​​​​​​​​ខេត្តរូបនេះបា​​​ននិយា​​​​​​​​​​​យថា អត់​​​​​​​​ដីនៅ ​​​​​​​​ទៅងាប់​​​​​​​​​ណាងា​​​​​​​​​ប់ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ទង្វើមិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​គប្បីនិងម្ចាស់​​​​​ឆ្នោតនេះ​​​​​​​​​​​​​​ហើយ ​​បានធ្វើអោ​​​​​​​យ​​​​​​​​​​​​​​​សម្តេច​​​​​​​​​​ហ៊ុន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សែន ប្រើយុទ្ធនា​​​​​​​​​​ការអ​​​​​​​​​​​​​ភិក្រមទាំ​​​​​​​​​​​ង​​​​​៥។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចតេ​ជោ ហ៊ុន សែន នា​​​​​​​​​​​​​​​​យករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជាលើ​​​​​​​​​​​​​​​​​អនុក្រឹត្យដែល​​​​​​​​​សម្រេចដក​​​​​​​​​អភិបា​​​​​​​​​​លរង​​​​​​​​​​​​​ខេត្តព្រះសី​​​​​​​​​​​​​​ហនុ ២រូប ​បា​ន​បញ្ជាក់ខ្លឹមសា​​​​​រ នៅលើ​​​​​​​​​​ Facebook​​​​​​​​​ របស់​​​​​​​​​​សម្ដេចដោយចាត់ទុកថា​ ការដកអភិបាល​​​​​​​​រងខេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្តព្រះសីហនុទាំង២រូបនេះ គឺជា​​​​​​​​​ការយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កគ្រាប់គ្រូស និងខ្សាច់ចេញពីស្បែកជើង ទើបអាចដើរ​ទៅមុ​​​​​​​​​​ខទៀត​​​​​​​បាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុង Facebook ដែ​លទើបបង្ហោះនៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្មាននាទី​​​​​​​​មុននេះ​​​​​​​​​​​ សម្ដេចតេជោ​​​​​​​​​ ហ៊ុន សែន​​​​​​​​​​​​ បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បញ្ជាក់យ៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​ងដូច្នេះ​​​​ថា «ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ខំចិត្តអ​នុវត្តន៍​​​​​​​​​អភិក្រមទី៥​​​​​​​​​ គឺកា ​វះ​​​​​​​​​​​កាត់ដោ​​​​​​​​​​​យដកអ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភិបាលរង ខេត្តព្រះសី​​​​​​​​​​​​​​​ហនុ ពីររូប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចេញពីតំណែង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំត្រូវតែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យកគ្រាប់គ្រួស និងខ្សាច់​​​​​​​​​​​​​​​ចេញពីស្បែក ​ជើងទើ​​​​​​​​​​បអាច​​​​​​​​​​​ដើរ​ទៅមុខ​​​​​ទៀតបា​​​​​​​​​​​​ន។ ខ្ញុំគ្មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលនិយាយច្រើនជាមួយ​​​​​​​​​​​​​មន្ត្រី​ខិលខូច​​​​​​​​​ទៀតទេ ​​​​​​​​​​​ព្រោះខ្ញុំបានអ​​​​​​​​​​ប់រំពួកគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ច្រើនហើយ​​​​​​​​​​។ ដល់ពេ​​​​​​​​ល​​​​​​​​​​​​នេះខ្លាក៏ត្រូវវា​​​​​​​​​​​​យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពស់ក៏ត្រូវវាយ កណ្តុរក៏ត្រូវវាយ​​​​​​​​​​ រុយ​​​​​​​​​​​​ក៏ត្រូវវាយ​ឲ្យតែបំ​​​​​​​​​ពានលើ​​​​​​​​​​​​​​​ផលប្រយោ​​​​​​​​​​​​​​ជន៍​ប្រជា​​​​​​​​ជន»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អភិបាលរង នៃគណៈអភិ​​​​​បាល​​​​​​​​​​​​​​​​​ខេត្តព្រះសីហនុ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំនួន២រូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប ដែលត្រូវដក​​​​​​​​​​តំណែ​​​​​​​​​ង​​​​​រួមមាន​​​​​​​​​​​​៖លោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រ៊ុន ស្រ៊ន់​​​​​​​​​​​ ឋានន្ដរស័ក្ដិ ឧត្តមមន្ដ្រីថ្នាក់​​​​​លេខ៣ លោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក ផៃ ប៊ុនវណ្ណៈ ឋា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នន្ដរស័ក្ដិ ឧត្តម​​​​​​​​​​​​​មន្ដ្រីថ្នាក់លេខ​​​​​​​​​​​៥»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា កា​លពីម្សិលមិញ ​​​​​​សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុម​ប្រឹក្សាពិគ្រោះ​​​​​​​​​ និង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្ដល់យោបល់ បានបញ្ជាឲ្យសិក្សាដក​​​​​​​​​​​​​​​មេបញ្ជាការយោ​​​​​​​​​​ធា និ​​​​​​​​​ងអភិ​​​​​​​​បាលរងខេត្តព្រះសីហ​នុ២រូប ពា​​​​​​​​​​​ក់ព័ន្ធទៅនឹង​​​​​​​​​​​​​បញ្ហាដីធ្លីនាពេ​​​​​​​​​​​​លកន្លងម​​​​​​​​​​ក៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​