តំបន់​នានា​ទូទាំង​ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ីបាន​អនុវត្ត​ការ​រឹត​ត្បិត​លើ​សកម្មភាព​របស់​ប្រជាជន​ ក្នុង​ការ​​ទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាលដាល​នៃវីរុស COVID-១៩ ខណៈអាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​មួយ​ចំនួន​កំពុង​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​ដែលគេនឹកស្មានមិនដល់ ប៉ុន្តែក៏ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ល្អហួស​ការ​រំពឹង​ទុក​ដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែង​យុវជន​មក​ពី Kesongo នៃ​ភូមិ Kepuh ក្នុង​តំបន់ Sukoharjo នៃ​កោះ​ជ្វា​ភាគ​កណ្ដាល​នៃ​ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី បាន​អង្គុយ​ចាំ​នៅ​មុខ​ខ្លោងទ្វារ​ចូល​ទៅ​កាន់​ភូមិ​ដែល​ស្លៀកពាក់​ជា pocong (ខ្មោច​នៃ​រឿង​ព្រេងរបស់ឥណ្ឌូណេស៊ី) ដោយ​រង់​ចាំ​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ដែល​ចាកចេញ​ពី​ផ្ទះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Anjar Panca អ្នក​កាន់​វិហារ​អ៊ីស្លាម Al Himmah បាន​និយាយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា​ “pocong មិនមែន​ដើម្បី​បំភ័យ​អ្នក​ស្រុក​ទេ ​ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​យើង​ចង់​អប់រំ​ប្រជាជន​នៅ​លើ​ការ​ពិត​ដែល​ថា ​មេរោគ​ឆ្លង​បណ្ដាល​ឱ្យ​ស្លាប់ ហើយ​គឺ​ជា​ការ​ព្យាបាល​ដ៏​តក់ស្លុត​មួយ ​​និង​ឲ្យ​មនុស្ស​យកចិត្ត​ទុកដាក់​បន្ថែម​ទៀត​ ចំពោះ​អ្វី​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​សេចក្ដី​ស្លាប់”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្មាំ pocong តាម​ដាន​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ភ្ញៀវ​ដែល​ចូល​មក​ក្នុង​ភូមិ​នេះ​ ហើយ​ធានា​ថា​ប្រជាជន​គោរព​តាម​ការ​រឹតត្បិត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​លើ​ការ​ជួបជុំ​ក្នុង​សង្គម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Anjar បាន​អះអាង​ថា៖ “ក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ​កន្លង​មក​នេះ ​មិន​មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ណា​ម្នាក់​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​នៅ​ពេល​យប់​ទេ។ ជាក់ស្ដែង​ពួកគេ​​ខ្មោច​ក្លែងក្លាយ”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធាន​អង្គភាព​សង្កាត់​របស់ Kesongo គឺលោក Karno Supadmo បាន​និយាយ​ថា​ឆ្មាំ pocong ត្រូវ​បាន​ដាក់​ពង្រាយ​តាម​គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម​របស់​ប្រជាជន​ ហើយ​ពួកគេ​ក៏​មាន​គំនិត​វិជ្ជមាន​ចំពោះ​វិធានការ​នេះ​ ព្រោះ​វា​មាន​គោល​បំណង​ការពារ​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ​វីរុស​នៅ​ក្នុង​តំបន់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូម​រំលឹក​ថា ​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ កោះ​ជ្វា​កណ្ដាល​បាន​បញ្ជាក់​ថា​មាន​ករណី​ឆ្លង​​ចំនួន ១០៤ នាក់និង​មាន​អ្នក​ស្លាប់ ៧ នាក់។ ចំណែក​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ​វីរុស​កូវីដ១៩ បាន​ឆ្លង​ដល់ ១៧៩០ នាក់ ​និង​សម្លាប់​មនុស្ស ១៧០ នាក់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោង​តាម​លោក Karno បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ខ្មោច​ក្លែងក្លាយ​នេះ​បាន​ឈរ​នៅ​មាត់​ទ្វារ​ចូល ​ចាប់​ពី​ម៉ោង ៨ យប់ ដល់​ពាក់​កណ្ដាល​អធ្រាត្រ​រាល់​ថ្ងៃ។ ពួកគេ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ដល់​ភ្ញៀវ​គ្រប់​រូប​ដែល​ចូល​មក​ក្នុង​ភូមិ​នេះ​ ហើយ​សួរ​អំពី​គោល​បំណង​នៃ​ការ​មក​ដល់​របស់​ពួកគេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ក្នុង​ភូមិ Galang ស្រុក Welak នៃ​តំបន់​ខាងលិច Manggarai នៅ Nusa Tenggara ខាង​កើត​មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន​បាន​ប្រើ​រឿង​ព្រេង​និទាន​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយ​ក្នុង​តំបន់ ​ដើម្បី​រារាំង​មនុស្ស​ពី​ការ​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​នៅ​ពេល​យប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មេភូមិ​មួយ​រូប​បាន​និយាយ​ថា “វិធី​មួយ​ដើម្បី​ការពារ​ពួកគេ​ពី​ការ​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​រាតត្បាត គឺ​ត្រូវ​បំភ័យ​ដោយ​រឿង​ព្រេង​និទាន​តាម​ស្រុក។ ជីដូនជីតា​របស់​យើង​ធ្លាប់​ធ្វើ​វា​ ដើម្បី​បំភ័យ​កុមារ​ដើម្បី​រារាំង​ពួកគេ​មិន​ឱ្យ​ចេញ​ទៅក្រៅ​ពេល​យប់” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​បន្ថែម​ថា “ប្រសិន​បើ​ការ​អំពាវនាវ​របស់​រដ្ឋាភិបាល សម្រាប់​ការ​ឃ្លាតឆ្ងាយ​ពី​សង្គម​មិន​ត្រូវ​បាន​អើពើ​ដោយ​ប្រជាជន​ទេ យើង​នឹង​ប្រើ​វិធី​បន្លាច​នេះ​ជា​ជម្រើស” ។ លោក Marianus Samsung បាន​ប្រាប់​កាសែត Jakarta Post កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ៕ អត្ថបទ៖​ កម្ពុជាថ្មី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​