នៅ រសៀលថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩នេះ​អភិបា​លរាជធានី​​​​​​​​​​​​​ភ្នំពេញ លោ​​​​​​​​​​​​​​​​ក ឃួង ស្រេង ជាមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​មន្ទីរធម្មការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងសាសនា, គណៈ​​​​​​​​​​​​​​​​​សង្ឃ និងអាជ្ញាធរ​​​​​​​​ពាក់ព័​​​​​​​​​​​​​ន្ធ ដោយជួប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាមួយ​​​​​​​​​​ព្រះតេជ​​​​​​​​​​គុណ ហោ​​​​​​​​​​​ សុខុន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វត្តច្បារអំពៅ ដោយស្នើឲ្យព្រះអ​​​​​​​​​​​​​​ង្គបញ្ឈប់កា​​​​​​​​​​​​​​រ Live វី​​​​​​​​​​​ដេអូ មា​​​​​​​​​​​​​នសង្ឃដីកា​​​​​​​​​​​​ពាក់ព័ន្ធទៅនឹ​​​​​​​​​​​​​​ងបញ្ហាប្រទេ​​​​​​​​​​​សជាតិត​​​​​​​​ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៀត។

ការចុះ ទៅណែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាំ ស្នើឲ្យព្រះអង្គប​​​​​​​​​​ញ្ឈប់ការ Li​​​​​​​​​​​​​​​​​ve វីដេអូ មាន​​​​​​​​​​សង្ឃដីកាពា​​​​​​​​​​​​ក់ព័ន្ធទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នឹងបញ្ហាប្រទេ​​​​​​​​​​​សជាតិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តទៅទៀត​​​​​​​​​​​​នេះ ធ្វើឲ្យអ្នកលេ​​​​​​​​​​ងហ្វេកបុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួយចំនួន ​​​​​​​​​​​​​​​​បានផ្សព្វផ្សាយ​​​​​​​​​​ ព័ត៌ មានមិ​​​​​​​​​​​នពិតថា ដែ​​​​​​​​​​ល មានកា​​​​​​​​​​​រចា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប់ផ្សឹកព្រះតេជគុណ ហោ សុខុ​​​​​​​​​​​​​​ន ព្រះចៅអ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធិការវត្តច្បារអំពៅ ​​​​​​​​ដោយសារ ​​​​​​​​​​​​​តែ ព្រះអង្គនិយា​​​​​​​​​​យ លើកស​​​​​​​​​​​​​​​​សើរ ​​​​​​​​​​​​​​​សម្តេច ពី សម្តេច ក្រឡាហោម​​​​​​​​​​​​​ ថា ជាផ្កាយ សំណា​​​​​​​​​​​​​​​​​ង ប៉ុន្តែ ពាក្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះត្រូវបាន សម្តេច ​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រឡាហោម ថា ​​​​​​​​​​ជា ការបំបែក​​​​​​​​បំបា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក់ ផ្ទៃក្នុងគណប​​​​​​​​​​​​​ក្សប្រជាជ​​​​​​​​​​​នកម្ពុជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទៅវិញ ។

លោក ផន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដាវី ប្រធានមន្ទីរធម្មការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រាជធានីភ្នំពេញ ​​​​​​​​​​​​​​បានបញ្ជាក់ ថា​​​​​​​​​ ពុំទាន់មាន​​​​​​​​​​​​ការចា​​​​​​​​​​​​​ប់ផ្សឹកព្រះ​​​​​​​​​​​តេជគុ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណ ហោ សុខុន ព្រះចៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​អធិការវត្តច្បារអំ​​​​​​​​​​ពៅ ដូចកា​​​​​​​​​​​រចុះផ្សាយ និងចែ​​​​​​​​​​កចាយ​​​​​​​​​​​​តាមបណ្តាញសង្គម​​​​​​​នោះទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់​​​​​​​​​​​​​តែមា​​​​​​​​​​​​​​​​​នការសម្រប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សម្រួលជាមួយ​​​​​​​​​​ព្រះតេជ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គុណ ហោ សុខុន ​​​​​​​​​​​​​​​តែប៉ុណ្ណោះ។ ដោ​​​​​​​​​​​​​​​​យស្នើឲ្យព្រះអង្គ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បញ្ឈប់ការ Live វី​​​​​​​​​​​ដេអូ ​​​​​​​​​​​មា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នសង្ឃដីកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង​​​​​​​​​​បញ្ហាប្រទេសជា​​​​​​​​​​តិត​​​​​​​​​​ទៅ​​​​​​ទៀត។