អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់រយៈពេល៤ថ្ងៃ​ នៅទីតាំងមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅ​។ ខាងក្រោមជាសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាៈ

 

“សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និងតម្លើងបរិក្ខារនានា នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖
ថ្ងៃពុធ ១០រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២
រាជធានីភំ្នពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩”