លោកអ្នកច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយថាប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសមួយដែលប្រជាជនរបស់ពួកគេបរភោគអាហារដោយមិនប្រើស្លាបព្រានោះទេ។ ជាប្រពៃណីប្រជាជនជាជនរបស់ប្រទេសមួយនេះបរិភោកអាហារដោយប្រដៃផ្ទាល់ ហើយអ្នកលក់វិញទៀតនោះក៏ប្រើដៃផ្ទាល់ក្នុងការចាប់ឬដួសម្ហូបផងដែរ។ ចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងវិញពេលឃើញទំនៀមទំលាប់របស់ពួកគេក្នុងការញ៉ាំបែបនោះហើយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឆ្អើមច្បាស់ជាមិនខាន។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖