ប្រាក់រៀលជារូបិយប័ណ្ណជាតិដែលត្រូវបានកាពារដោយរដ្ឋធមនុញ្ញជាតិ ជនណាដែលមិនទទួកប្រាក់រៀលក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងត្រូវផ្ដន់ទានទោសតាមច្បាប់។

ថ្មីៗនេះរយៈបណ្ដាញសង្គមងហ្វេសប៊ូកបានធ្វើអោយមហជនមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយម្ចាសើហាងមីគាវមួួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកំពតបានបដិសេធមិនទទួលលុយក្រដាស់២មុឺនរៀលដោយគ្រាន់តែលុយនោះមានការប្រឡាក់បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ។

ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថា Thy Daa បានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួន ព្រោះតែហួសចិត្តនឹងម្ចាស់ហាងនៅក្រុងព្រះសីហនុមួយកន្លែង ដែលគាត់បានចូលហូបមីគាវ ហើយអោយក្រដាស 20000រៀល ម្ចាស់ហាងអត់យក ព្រោះលុយចាស់បន្តិចបន្តួច ។ ដោយ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថា Thy Daa បានសរសេររៀបរាប់ថា៖

“ហួសចិត្តទាំងព្រឹក ចូលហូបមីគាវ ហាងនឹង អោយក្រដាស 20000រៀល អត់យក ឆ្ងល់ក៏សួរអុី លុយថីបានមិនយក ? គាត់ថាៈ សួរច្រេីនមេស មិនយក ទេ លុយហ្អែងហ្នឹងប្រលាក់ខ្លាំង ញឹងហាងអុីឯង យកតែលុយថី្មទេីបបោះពុម្ពមែន ?
មីគាវ កំពត តែ នៅកំពង់សោមយេីងហ្នឹង អ្នកលក់គ្មានសុជីវធម៌ ចូលហូបហាងហ្នឹងទាល់តែមានលុយថ្មីៗ” ៕