គ្រោះថ្នាក់ពិតជាមើលមិនឃើញមែន ជួនកាលកំពុងតែដើរសុខៗកង់ឡានហោះមកបុកស្លាប់ភ្លាមៗ។ ដូចដែលក្នុងវីដេអូនេះ អ្នកពិតជាមិននឹកស្មានដល់ថានឹងមានរឿងទាំងនេះកើតឡើងទាល់តែសោះ ពិតជាចៃដន់អាក្រក់មែន។