ថ្មីៗនេះ មានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Laing Kimchheng បានបង្ហាញអារម្មណ៍ដល់អ្នកលេងក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា «​បាក់ដៃ​គ្មាន​លុយ​យក​កូន​ទៅ​ពេទ្យ ទុក​ឲ្យ​កូន​វេទនា​ហើយ​ថ្ងៃក្រោយ ។

សូម​ពុក​ម៉ែ​បងប្អូន​ដែលមាន​ចិត្ត​ធ្វើបុណ្យ​ក្នុង​វត្ត អាចជួយ​ក្មេង​ម្នាក់នេះ​យកបុណ្យ​ផង​ចុះ បើ​មាន​សទ្ធា ! សូម​អរគុណ ខ្មែរ​រួម​ជាតិ​»​។​

ក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយ ឥឡូវនេះម្ចាស់គ្លីនិក ឯកទេសឆ្អឹង សុិក ធីរះ ប្រកាសរកក្មេងដែលបានបាក់ដៃនេះ មកធ្វើការព្យាបាលដោយវះកាត់កែតម្រង់ឆ្អឹងនេះអោយត្រង់ល្អដូចដើមវិញដោយមិនគិតថវិកាអ្វីទាំងអស់ ។

ដោយម្ចាស់គ្លីនិកបានសរសេររៀបរាប់ថា ៖ “តាងនាម នាងខ្ញុំជាម្ចាស់គ្លីនិក ឯកទេសឆ្អឹង សុិក ធីរះ ទាំងពីរសាខា
នាងខ្ញុំសូមប្រកាសរកក្មេងដែលបានបាក់ដៃនេះ មកធ្វើការព្យាបាលដោយវះកាត់កែតម្រង់ឆ្អឹងនេះអោយត្រង់ល្អដូចដើមវិញដោយមិនគិតថវិកាអ្វីទាំងអស់ ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំផ្ទាល់ : 098 666 908”